Elektroinstalacijski i građevinski proizvodi iz plastike

 

Obujmice za cijevi i kablove »SK 8-18«

Obujmice SK su univerzalni element za montažu elektroinstalacijskih cijevi i kablova.

Bez obzira na veličinu, obujmice se mogu sastavljati odnosno nizati bez nosive letve. Kod montaže u nizu tako uštedimo na vremenu, ulošcima i vijcima.

U obujmicu SK možemo utisnuti kablove, odnosno cijevi dimenzija od 8 – 18 mm.

 • Boja: siva
 • Kom/vrećicu: 100
 • Kom/kutiju: 3.800

VRH STRANE

Obujmice za cijevi i kablove »OR«

Obujmice OR su univerzalni elemenat za montažu elektroinstalacijskih cijevi i kablova.

Bez obzira na veličinu, obujmice se mogu sastavljati odnosno nizati bez nosive letve. Kod montaže u nizu tako uštedimo na vremenu, ulošcima i vijcima.

U obujmicu OR odgovarajuće veličine, možemo utisnuti cijevi dviju različitih dimenzija.

 • Boja: siva
 • Dimenzije obujmica: OR 12-16, OR 16-20, OR 20-25 mm
 • OR 12-16 > 160 kom/vrećicu, 8.000 kom/kutiju
 • OR 16-20 > 100 kom/vrećicu, 5.000 kom/kutiju
 • OR 20-25 > 70 kom/vrećicu, 3.500 kom/kutiju

VRH STRANE

Stezaljke–obujmice za cijevi, kablove »OC«

Plastične stezaljke – obujmice za cijevi i kablove ne korodiraju, rad s njima je jednostavan i brz, možemo ih koristiti više puta.

Njihova vlačna čvrstoća je 60–70 N/mm2 i izdržljive su na temperaturi do 120°C.

Izrađujemo ih u više dimenzija, promjera obima 9–60 mm.

 • Boja: bijela
 • Zaliha: po narudžbi

VRH STRANE

Sigurnosni uložak električnih utičnica Šuko

Sigurnosni uložak Šuko je odlična zaštita djece od dodirivanja električnih utičnica.

Prije nego namjestimo sigurnosni uložak, s njegove zadnje strane uklonimo zaštitu samoljepljive trake i nakon toga ga jednostavno stavimo u utičnicu. Kad želimo koristiti utičnicu, tada u uložak utaknemo utikač, okrenemo i gurnemo u utičnicu. Nakon vađenja utikača, opruga će baciti uložak u njegovu početnu poziciju.

 • Mehanizam: na oprugu
 • Boja: bijela
 • Kom/vrećicu: 100

VRH STRANE

Armaturni odstojnik

Armaturni odstojnik koristimo za odmicanje palica za betonsku armaturu od oplata. Njegova svrha je da osigurava jednakomjerno prelijevanje betona između opaža i mreže.

 • Boja: bijela
 • Kom/vrećicu: 50
 • Kom/kutiju: 2.000

VRH STRANE